Autors i Autores

Irene Polo

Pòrtic

Irene Polo (Barcelona, 1909 – Buenos Aires, 1942). Periodista i traductora.

De formació autodidàctica, als vint anys comença les seves col·laboracions periodístiques a les revistes
Mirador i Imatges. Posteriorment també escriu reportatges i articles d'opinió en publicacions com La Humanitat, La Rambla, L'Opinió, L'instant i Última hora. També escriu, en castellà, a les revistes Gran Proyector, Films Selectos i Mundo Gráfico. L'any 1936 marxa a Amèrica del Sud per treballar com a representant de la companyia teatral de Margarida Xirgu. L'esclat de la Guerra Civil i la victòria franquista, l'obliguen a romandre, exiliada, a Buenos Aires, on realitza traduccions del francès, especialment per a les editorials Losada i Sopena i treballa com a directora de publicitat a l'empresa de perfums catalana Dana. L'any 1941 pateix una depressió nerviosa de la qual no s'arriba a recuperar i, el 3 d'abril del 1942, se suïcida, als trenta-dos anys.

Pionera del periodisme femení i del reportatge d'investigació,
Irene Polo és una de les principals renovadores del periodisme a Catalunya i una veu narrativa de gran rellevància a la seva època.Pàgina elaborada per Toni Terrades per a l'AELC.
Documentació:
La fascinació del periodisme. Cròniques (1930-1936). Barcelona: Quaderns Crema, 2003.
Fotografies: © Gabriel Casas Galobardes / © Arxiu Nacional de Catalunya.