Autors i Autores

Miquel Porter Moix
1930-2004

Articles

  • DE PALOL, Miquel: "Miquel Porter Moix", AVUI (Barcelona), 8 de febrer de 2005.
  • ESPINÀS, Josep Maria: "Ha mort qui sempre va viure", El Periódico (Barcelona), 24 de novembre de 2004.
  • FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana: "Miquel Porter i Moix, un home bo", dins VI Cicle de Cinema Català-Consorci per a la Normalització Lingüística (Sabadell), 2005.
  • GARCIA, Xosé Lois: "A reveure, Miquel Porter", Galicia Hoxe (Santiago de Compostela), 23 de novembre de 2004.
  • GONZÁLEZ, Palmira: "Miquel Porter, un humanista historiador del cinema", Revista Cercles d'Història-Universitat de Barcelona (Barcelona), núm 8, 2005, p. 214-230.
  • MONTIEL, Alejandro:"Acta est fabula. Al Dr. Miquel Porter, in memoriam",
    http://apolo.uji.es/cine. Asociación española de historiadores del cine, 21 de març de 2005.
  • PORTER, Marta: "L'última lliçó de Miquel Porter i Moix", AVUI (Barcelona), 19 de novembre de 2004.
  • PORTER, Martí: "Gràcies per tot, xaval... Homenatge a Miquel Porter, sis mesos després", El 9 Nou (Granollers), 9 de maig de 2005.