Autors i Autores

Joaquim Rubió i Ors
1818-1899

Articles

  • [s.s.]: "Joaquim Rubió i Ors, 'Lo gaiter del Llobregat'", L'Avenç (Barcelona), núm. 331, gener de 2008, p. 57.
  • GALVES, Jordi: "Poético Llobregat", La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 220, 6 de setembre de 2006, p. 9.
  • MARCET i Salom, Pere: "Lo Gayter del Llobregat, 150 anys després", Diari de Barcelona. Llibres (Barcelona), núm. 47, 21 de febrer de 1989, p. I.