Autors i Autores

Màrius Serra

De l'anglès

 • BERKOFF, Steven: Els dolents [Shakespeare's Villains]. Obra representada a la Sala Muntaner (Barcelona), 2012.
 • KNEALE, Matthew: Banquet de meuques [Whore banquets]. Barcelona: Àrea Contemporània, 1987.
 • LINDQUIST, Mark: Pel·lícules tristes [Sad movies]. Barcelona: Columna, 1990.
 • MARX, Groucho: Memòries d'un amant sarnós [Memoirs of a mangy lover]. Barcelona. Columna, 1989.
 • MARX, Groucho: Groucho Marx fa l'article. Barcelona. Angle, 2005.
 • MARX, Groucho i Chico: Groucho i Chico, advocats [Flywheel, Shyster & Flywheel]. Barcelona: Columna, 1989. [Aquesta traducció ha estat emesa per Catalunya Ràdio (1990) i representada —amb adaptació de Pere Sagristà— al Teatre Regina de Barcelona (1996).]
 • PHILLIPS, Jayne Anne: Vies ràpides [Fast Lanes]. Barcelona: Columna, 1988.
 • SHARPE, Tom: Wilt, més que mai [Wilt on high]. Barcelona: Columna, 1988.
 • STOPPARD, Tom: Arcàdia. Barcelona: Proa, 2007.
 • STUART, Alexandre: Zona de guerra [The war zone]. Barcelona: La Magrana, 1994.
 • STUART, Alexandre: Tribus [Tribes]. Barcelona: La Magrana, 1995.
 • WHITE, Edmund: Tot oblidant Elena [Forgetting Elena]. Barcelona: Pòrtic, 1990.