Autors i Autores

Francesc Trabal
1899-1957

Articles

 • ARNAU, Carme: "Francecsc Trabal o l'erotisme", dins Marginats i integrats en la novel·la catalana (1925-1928). Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 119-157.
 • BENAUL, Josep M: "Guerra i literatura: Francesc Trabal i Joan Oliver, guanyadors dels premis Crexells i Joaquim Folguera del 1936", Arraona, núm. 9, tardor 1991, p. 97-104.
 • BACH, Miquel: "Francesc Trabal, un humor impossible", dins Francesc Trabal. De cara a la paret. Barcelona: Quaderns Crema, 1985; Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 1985.
 • BACH, Miquel: "Una mirada indiscreta", Nexus, núm. 22, juliol 1999.
 • BACH, Miquel: "La colla de Sabadell", l'Avenç, núm. 42, octubre 1981, p. 50-53.
 • BACH, Miquel: "El coro de Santa Rita, altrament anomenat Grup de sabadell (I, II)", Arraona, núm. 9, tardor 1991, p. 67-80 ; Arraona, núm. 10, primavera 1992, p. 59-75.
 • BALAGUER, Josep M.: "Armand Obiols critica els companys de Sabadell", Els Marges, núm. 53, setembre 1995, p. 47-63.
 • BALAGUER, Josep M.: "Francesc Trabal i la paròdia de la novel·la", dins AA. DD. De Rusiñol a Monzó: humor i literatura. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, p. 67-87.
 • BALAGUER, Josep M.: "La narració breu com a espai de reflexió literària en el Grup de Sabadell", dins AA. DD. Actes del I Simposi Internacional de Narrativa Breu. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, p. 143-163.
 • CAMPILLO, Maria: "Notes sobre el tema del paradís perdut en la novel·la catalana d'entreguerres", Els Marges, núm. 15, gener 1979, p. 105-108.
 • DURAN, Xavier: "Trabal contra el temps i la distància", Serra d'Or, núm. 481, gener 2000.
 • GUANSÉ, Domènec: "Joan Oliver, Francesc Trabal, Armand Obiols", dins Abans d'Ara. Barcelona: Proa, 1966, p. 207-216.
 • GUANSÉ, Domènec: "Francesc Trabal, In Memoriam" "Temperatura, de Francesc Trabal", dins De Maragall a l'exili. Assaigs de crítica literària [a cura d'Albert Manent]. Tarragona: Edicions El Mèdol, 1994, p. 157-161.
 • LLOPIS, Tomàs: "Francesc Trabal, una revisió del gènere narratiu", L'Aiguadolç, núm. 4, tardor 1987, p. 85-88.
 • MARTÍ-OLIVELLA, Jaume: "Trabal i Calders, o la incorporació distorsionada del fantàstic", dins AA. DD. Actes del Quart Col·loqui Internacional dels Estudis catalans a Nord-Amèrica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, p. 277-293.
 • OLIVER, Joan: "Francesc Trabal, recordat", Serra d'Or, núm. 100, gener 1968, p. 45-49.
 • OLLER, Dolors: "Pròleg a Francesc Trabal. Judita". Barcelona: Edicions 62, 1977.
 • OLLER, Dolors: "Francesc Trabal novel·lista", Serra d'Or, núm. 167, agost 1973, p. 527-528.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Entorn de Francesc Trabal i la modernització de la novel·la catalana", Revista de Catalunya, núm. 32, setembre 1989, p. 127-139.
 • SALES, Meritxell: "Trabal: el centenari que es va perdre", Avui, 9 de novembre de 2000.
 • TASIS i MARCA, Rafael: "Francesc Trabal", dins Una visió de conjunt de la novel·la catalana. Barcelona: Publicacions de la Revista, 1935, p. 96-100.
 • TRIADÚ, Joan: "Davant la nova reedició de Vals de Francesc Trabal. Dolç i amarg", Avui, 20 d'abril de 1999.