Autors i Autores

Oriol Vergés

Amb el carnet i la pistola (1936-1939).

A la tragèdia de la Guerra Civil, l'any 1937, s'hi afegiren els Fets de Maig, la lluita entre els anarquistes, aliats amb els comunistes del POUM, contra els del PSUC que contribuïren a debilitar el poder de la Generalitat.

(Sinopsi)