Autors i Autores

Oriol Vergés

Articles (selecció)

  • CARBÓ, Joaquim: "Oriol Vergés, la història i els que pateixen", Serra d'Or (Barcelona), núm. 418, octubre 1994, p. 16-19.
  • CÒNSUL, Isidor: "Oriol Vergés, 'El superfenomen'", Catalan Writing (Barcelona), núm. 4, 1990, p. 94.
  • ORTIZ DE LANDÀZURI i BUSCA, Guadalupe: "Oriol Vergés: 'Aquell maleït centenari'", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 57, novembre 1991, p. 144-146.
  • PRATS, Margarida: "La representació literària de la guerra civil en la literatura infantil i juvenil de la dècada dels noranta", Literatura de la guerra civil. Memòria i ficció. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 2002, p. 235-246.
  • SOTORRA, Andreu: "Unes narracions que tenen rerefons històric", Avui Cultura, 20 de gener de 1990, p. 9.
  • VALRIU, Caterina: "La influència dels clàssics universals en la literatura infantil i juvenil catalana", II Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Barcelona: AELC, 2001 [enllaç].
  • VIDAL, Jaume: "De l'edat de pedra al crit d'independència", El Punt Avui (Barcelona), 17 de març de 2012.