Autors i Autores

Oriol Vergés

Per camins de llum i de foscor (1931-1936).

Durant la Segona República els canvis polítics foren molt ràpids a Catalunya, amb la Generalitat recobrada i suspesa, i responien als dictats que venien de Madrid. Així mateix, augmentà la conflictivitat per part de les classes socials, que volien obtenir un millor benestar i una consideració pública. Aquestes situacions les visqueren intensament el periodista Pau Moliner i la seva esposa Carla, agreujades per la presència d'un científic alemany seguidor acèrrim de les doctrines d'Adolf Hitler.

Amb les arrels del país, com a la vida dels nostres avantpassats, s'entrelliguen l'aventura i la història.

(Sinopsi)