Autors i Autores

Oriol Vergés

Els pagesos revoltats.

La guerra civil catalana del segle XV, en part fruit de les injustícies socials del final de l'Edat Mitjana, fou un enfrontament entre els catalans partidaris del rei Joan II i els que lluitaven al costat de la Generalitat. L'alçament dels pagesos remences contribuí a exasperar el clima d'odi i de violència que tota guerra civil comporta.

Al final de la novel·la el lector trobarà una explicació per a destriar les situacions i els personatges fruit de la fantasia d'aquells que són estrictament històrics.

Amb les arrels del país, com a la vida dels nostres avantpassats, s'entrelliguen l'aventura i la història.

(Sinopsi)