L'AELC compta amb el patrocini de

     
  

i la col·laboració de