Enllaços recomanats

Recursos relacionats amb el món literari

L'AELC recull en aquest apartat diferents informacions que poden interessar als autors de literatura com llistats d'editorials, de residències d'escriptors i traductors o d'agències literàries. També s'hi poden trobar programes de literatura, eines, revistes i altres associacions i entitats.
​​​​​​​