Certificat digital d'obres literàries originals

Com pots protegir la teva obra?

L'AELC posa a disposició dels seus socis un servei per a la certificació d'obres literàries originals de qualsevol escriptor amb la col·laboració de CEDRO. Dins d'aquest concepte s'hi inclou qualsevol obra protegida per la Llei de la Propietat Intel·lectual i els drets d'autor. Per tant, s'entenen també les obres dramàtiques i les traduccions.

Aquest servei és gratuït per als membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) amb l'objectiu que els autors puguin registrar les seves obres literàries d'una manera àgil, segura i amb garanties legals i de protecció a tots els efectes. 

Tot seguit, en aquest mateix apartat, es pot trobar un formulari que sol·licita l'usuari i contrasenya, on s'han de posar les dades d'associat de CEDRO per poder-hi accedir.

D'aquesta manera, amb aquest servei qualsevol autor associat a les dues entitats pot fer el següent:

  1. Registrar: es generaran les empremtes digitals d'una obra i les seves possibles versions.
  2. Certificar: es podrà certificar l'existència d'una obra en un moment concret.
  3. Verificar: es podrà verificar la validesa d'un certificat i la prova de coincidència amb altres obres registrades.

Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb l'oficina de l'Associació.