Autors i Autores

Josep Faulí
1932-2006

Pòrtic

Josep Faulí (Barcelona, 1932-2006). Periodista, escriptor, crític i historiador de la literatura, professor de la Universitat Pompeu Fabra, director del diari Avui i Cap de premsa de la Generalitat de Catalunya.

Com a periodista desenvolupa una tasca molt extensa i important: des de l'any 1956, quan comença com a director de Paseo, passa per publicacions com El Correo Catalán (redactor entre 1958-59); és redactor, crític de literatura catalana, cap de secció i redactor en cap del Diario de Barcelona (1960-1976) i director d'Algo entre 1962 i 1964); a més col·labora a revistes i diaris com Serra d'Or, des del 1965, Tele-estel (1966-1970), La Vanguardia (1977-1992), El Periódico (des del 1979) i Avui (1980-2005). D'aquest darrer, a més, n'és director entre els anys 1976 i 1977 i, novament, l'any 1986. També cal destacar la seva tasca com a Cap de premsa de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, primer amb Josep Tarradellas, l'any 1978 i, més endavant, ja amb Jordi Pujol, entre 1981 i 1984.

En combinació amb aquesta inesgotable activitat professional, Josep Faulí ha publicat una trentena de llibres, a banda de pròlegs, edicions o col·laboracions en obres col·lectives. En el camp de la literatura destaquen obres com Calaix de crític (1973), el Diccionari de catalans de ficció (1995) i els estudis De Simenon a Maigret (1989) i Novel·la catalana i guerra civil (1999). Forma part del jurat dels premis "Recull" de Blanes i és un dels impulsors del premi "Lletra d'Or".

Dotat d'una rigorosa capacitat de treball, Josep Faulí actua sempre, tant durant la dictadura franquista com en democràcia, amb un gran sentit de país. Pòstumament, s'ha publicat l'obra Catalans de biaix (2007).

Va ser soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

Pàgina elaborada per Toni Terrades per a l'AELC.
Documentació: Maria Rosa Oller i Oriol Faulí.
Fotografies: Arxiu familiar de l'autor i Editorial Mediterrània [Pòrtic].