Autors i Autores

Josep Palomero

Coberta de l'edició en castellà d'Els secrets de Meissen.

Al castellà

  • Los secretos de Meissen [Els secrets de Meissen]. Barcelona: Plaza & Janés, 1999. (Trad. de l'autor)
  • La fuente de Galcerán [La font d'en Galceran]. Amb il·lustracions de José Forner. Castelló: Pecsa i Grupo Z, 2001. (Trad. l'autor)
  • La jaula de oro [El pardalet sabut i el rei descregut]. Amb il·lustracions de Luis de la Fuente. Castelló: Pecsa i Grupo Z, 2001. (Trad. de l'autor)
  • Tirante el Blanco, de Joanot Martorell, segons la versió de Josep Palomero. Alzira: Bromera, 2005. (Trad. Vicente Muñoz Puelles)
  • El sobrino del emperador. València: Alfons el Magnànim, 2008. (Trad. de l'autor)