Autors i Autores

Josep Palomero

Publicitat apareguda a la premsa (29-12-99) anunciant l'emissió del film El secreto de la porcelana, basat en l'obra de Josep Palomero.

Els secrets de Meissen.

D'aquesta novel·la se'n va fer una adaptació cinematogràfica per a TVE amb guió de Juan Antonio Porto i Roberto Bodegas, dirigida per Roberto Bodegas, protagonitzada per Omero Antonutti, Sancho Gracia, Paulina Gálvez, Nacho Duato, Eusebio Poncela i Miguel Angel García. Titulada El secreto de la porcelana, va ser emesa per TVE (1999) i TVE Internacional (2000).