Autors i Autores

Josep Palomero

Coberta de les Actes del Primer Simposi de professors de valencià d'ensenyament mitjà. Materials didàctics, 4.
Portada de la revista Abalorio.

Selecció d'articles

 • "Bachillerato: una alternativa de normalización idiomática en el País Valenciano", dins Jornadas de bilingüismo [amb Vicent Pitarch]. València: Universitat de València, 1978.
 • "Notes a Treballs de sociolingüística catalana 2", L'Espill (València), núm. 4, Tres i Quatre, 1979.
 • "Notes a Òliba de la foscúria, d'Andreu Morell", L'Espill (València), núm. 5, Tres i Quatre, 1980.
 • "Notes a El desig dels dies, de Joan F. Mira", L'Espill (València), núm. 9, Tres i Quatre, 1981.
 • "Per una didàctica de la literatura", Latitud 49 (Palma), 1983.
 • "Per una didàctica de la literatura", dins Actes del Prmier Simposi de professors de valencià d'ensenyament mitjà. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1985.
 • "Fabriquem pluja artificial?", dins Actes del Primer Simposi de professors de valencià d'ensenyament mitjà. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1985.
 • "A propòsit d''Els cucs de seda', de Joan F. Mira", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 5, 1987, p. 13-36.
 • "L'Ausiàs March de Raimon", Abalorio (Sagunt), monogràfic Ausiàs March, núm. 24-25, 1997.
 • "Jaume Bru i Vidal i Home endins", Abalorio (Sagunt). monogràfic Santiago Bru i Vidal, núm. 26-27, 1999.
 • "L'illa de la llibertat" [sobre L'illa de l’holandès de Ferran Torrent], Caràcters (València), núm. 6, 1999.
 • "Algunes observacions sobre les paraules de Raimon" (2009)
 • "L’aigua en les cançons de Raimon" (2012)
 • "Memòria de l'exposició Vicent Andrés Estellés, cronista de records i d’esperances" (2013)
 • "La producció literària en valencià de Lluís Guarner" (2014)
 • "Les lletres de les cançons de Raimon" (2015).
 • "Les vides d'Artur Perucho", Serra d'Or, núm. 681, setembre de 2016, p. 46-49.