Autors i Autores

Josep Palomero

Coberta del llibre Guia didàctica d'Ausiàs March i els altres poetes musicats per Raimon.
L'estudi sobre teatre D'Eduard Escalante a Rodolf Sirera...

Selecció d'estudis lingüístics i literaris

  • Vocabulari de llengua i literatura. València: Generalitat Valenciana. Conselleria de cultura, Educació i Ciència, 1985.
  • Guia didàctica d'Ausiàs March i els altres poetes musicats per Raimon. València: Generalitat Valenciana, 1985; Barcelona: Laertes: 1990.
  • Dels trobadors a Roís de Corella: l'amor i els sentiments en la poesia antiga. València: Tabarca, 1994.
  • Dels furs al Tirant: realisme i fantasia en la prosa antiga. València: Tabarca, 1994.
  • De les noves rimades al llibret de falla. València: Tabarca, 1994.
  • La novel·la i la narració durant la segona meitat del segle XX. València: Tabarca: 1994.
  • La poesia valenciana del segle XX: de Teodor Llorente a Vicent Andrés Estellés. València: Tabarca, 1995.
  • La poesia valenciana contemporània: un passadís emocionant cap al segle XXI. València: Tabarca, 1995.
  • D'Eduard Escalante a Rodolf Sirera, perspectiva del teatre valencià modern. València: Tabarca, 1995.
  • Bengales en la fosca, antologia de la poesia valenciana del segle XX. Alzira: Bromera, 1997.