Estudis «Escriure en català»

Sobre la professionalització dels autors

L'objectiu fonamental d'aquests dos estudis és conèixer la situació professional dels autors i autores membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Com exerceixen l'ofici d'escriure, en quin grau són o es consideren professionals, quins gèneres conreen, la llengua o llengües que utilitzen, per quins àmbits de la indústria cultural difonen la seva obra, si realitzen altres tasques paraliteràries i la seva satisfacció respecte a la tasca professional de l’escriptura.

Escriure en català 2023
Estudi sobre la situació professional dels escriptors i traductors en llengua catalana.
Resum de les conclusions

Escriure en català 2014
Estat de la professionalització. Els efectes de la crisi econòmica sobre el col·lectiu d’escriptors.
Resum de les conclusions

Escriure en català 2007
Estat de la professionalització.
Resum de les conclusions