Memòria de l'AELC

  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2020.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2019.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2018.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2017.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2016.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2015.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2014.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2013.
  • Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2012.