S'aprova el Pla Nacional del Llibre i la Lectura

Aquest matí el Govern ha aprovat el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya, que té com a objectiu general el foment de l’hàbit lector i l’increment dels índexs de lectura, especialment en català. 

És fruit d'una conversa generosa entre més de 180 persones, institucions públiques i entitats. A més a més, és la primera vegada que els departaments de Cultura i Educació col·laboren al llarg de tot el procés en l'elaboració d'un text com aquest. El Pla neix amb la intenció de complir tres objectius: augmentar el nombre de lectors, que llegeixin més habitualment i sobretot que ho facin en català.

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) s'hi ha involucrat des de l'inici, ja que ha format part de diversos grups de treball al llarg de tot el procés participatiu, com el grup de dades, el de creadors o el d'indústria. Així mateix, Sebastià Portell, president de l'AELC, ha estat membre del Grup Impulsor del Pla en representació del col·lectiu dels creadors.

La tasca de l'Associació al Pla nacional del llibre i la lectura ha contribuït a fer visibles les necessitats professionals dels autors, la baula més vulnerable de la cadena de valor del llibre. S'han aconseguit mesures específiques per a escriptors i creadors, com l'augment de les quanties de les beques per a la creació (que ha passat de 6.000 a 8.000 €); l'augment de les tarifes mínimes als ajuts a la traducció per a editorials (que han augmentat de 12 € per pàgina el 2021 a 14 € per pàgina el 2024); o el disseny d'un projecte per a la Casa de les Lletres, entre d'altres.

Tot i que es tracta d'un Pla l'àmbit d'actuació del qual és principalment Catalunya, l'AELC ha treballat per integrar-hi la visió de Països Catalans, patent en totes aquelles mesures que afecten els autors en llengua catalana, i amb l'ampliació exponencial del programa «Autors a les aules», disponible per a escriptors i centres educatius d'arreu dels territoris de parla catalana.

Com a entitat, l'Associació també col·labora al Pla amb diverses iniciatives pròpies, com ho són les formacions professionals del cicle «Els dilluns de l'AELC»; la celebració, a partir d'aquesta tardor, d'un seminari anual de LIJ que itinerarà arreu dels Països Catalans; o bé l'elaboració, d'ara endavant cada 4 anys, de l'estudi Escriure en català, per aportar dades rigoroses i amb una temporalitat més reduïda sobre la situació dels escriptors i els traductors en llengua catalana.