Estudis «Escriure en català»

Sobre la professionalització dels autors

L'objectiu fonamental d'aquests dos estudis és conèixer la situació professional dels autors i autores membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Com exerceixen l'ofici d'escriure, en quin grau són o es consideren professionals, quins gèneres conreen, la llengua o llengües que utilitzen, per quins àmbits de la indústria cultural difonen la seva obra, si realitzen altres tasques paraliteràries i la seva satisfacció respecte a la tasca professional de l’escriptura.