Guia per a autors literaris sobre intel·ligència artificial

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha elaborat una breu guia per a autors literaris per tal de protegir els drets d’escriptors i traductors davant l’avenç acrític i encara no regulat dels programaris d’IA en l’àmbit editorial.

La ràpida evolució de l’anomenada Intel·ligència Artificial (IA) ja ha tingut un fort impacte en la indústria editorial internacional: en els últims anys s’han detectat casos de males pràctiques com la publicació de llibres falsos, suposadament signats per autors de renom; l’entrenament de programes d’IA a partir d’obres literàries sense el consentiment del seu autor; la traducció automàtica d’obres, que després s’encarrega a traductors que revisin com si fos una traducció feta per un ésser humà, amb la disminució de costos i de qualitat que això comporta; o bé la utilització de la IA generativa per a la creació de cobertes de llibres.

El mal ús de la Intel·ligència Artificial és una amenaça tant per als escriptors com per als traductors, i també pot suposar un empitjorament de la qualitat final de les obres que arribin a mans dels lectors. Davant això, l'AELC presenta una breu guia per a autors literaris per tal de protegir els drets d’escriptors i traductors tenint en compte l’avenç acrític i encara no regulat dels programaris d’IA en l’àmbit editorial.

L'AELC treballa activament per la construcció d’un marc legal estatal i internacional que garanteixi la protecció dels drets dels autors literaris davant un ús fraudulent de la Intel·ligència Artificial. Així mateix, l’Associació també ha dut a terme una tasca de pressió en diversos àmbits institucionals.

Consulta la guia per saber com protegir-te d'un mal ús de la IA i quines són les seves implicacions ètiques.