Motius per associar-se a CEDRO

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) és l'entitat de gestió d’autors i editors de llibres, revistes, diaris i partitures editats en qualsevol mitjà i suport.

La seva funció principal és el repartiment entre autors i editors de les quantitats que els corresponen per la utilització de continguts de les seves obres, la gestió col·lectiva de la compensació per còpia privada i de la compensació en concepte de préstec públic. També s'encarrega de concedir les llicències per a la utilització de materials protegits per la llei de propietat intel·lectual.

CEDRO defensa els interessos dels autors davant dels tribunals de justícia nacionals i internacionals i forma part d'IFFRO, la Federació Internacional d'Entitats de Gestió de Drets de Reproducció.

Ser-ne membre és gratuït i ofereix serveis com:

  • Pagament de drets d'autor: els socis de CEDRO reben cada any les quantitats que li corresponen per determinats usos de les seves obres. 
  • Ajuts assistencials: reemborsament parcial per l’adquisició de material sociosanitari o ajuts de subsistència per a casos de necessitat urgent.
  • Defensa col·lectiva dels drets dels autors: representen els autors i els seus i interessos davant de tribunals de justícia, administració i institucions d’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional. 
  • Protecció digital de les obres: a través del servei antipirateria, l'assistent virtual 24 h per denunciar pirateria, el registre de propietat intel·lectual, al qual es pot accedir directament des de la nostra pàgina web, o l'identificador digital d’obres.
  • Formació: cicle de seminaris en línia sobre propietat intel·lectual i determinats aspectes de la gestió de l'entitat.
  • Àrea de socis: oficina virtual a l’Àrea privada de CEDRO en la qual es poden fer diverses gestions i accedir a tots els serveis de l'entitat.

Pots associar-t'hi omplint el formulari en línia que trobaràs a la seva pàgina web

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) és membre de CEDRO des de la seva fundació, l'any 1988.