Acta de l'assemblea de la Federació Galeusca 2011

Acta de l’Assemblea Galeusca celebrada l’1 d’octubre de 2011 a les 12:30 a Aula dels Escriptors, Planta 5a de l’Ateneu Barcelonès, carrer de la Canuda, 6 de Barcelona

Assistents: Cesáreo Sánchez Iglesias, president de Galeusca i de l’AELG (Asociación de Escritores en Lingua Galega), Guillem-Jordi Graells, president de AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana), Ander Iturrioz, president d’EIE (Euskal Idazleen Elkartea), Lluís Hansen que fa de secretari i diversos socis de les tres associacions.

Obre l’acte el president, que dóna la benvinguda als assistents.

0. El president fa un resum de l’acta de l’assemblea de 2010, celebrada a A Coruña, que s’aprova.

1. El president llegeix les conclusions de la trobada de 2010, celebrada a A Coruña.

2. El president informa dels contactes realitzats amb l’Instituto Cervantes arran de la creació de la Federació Galeusca. El fet és que solament donen suport a activitats de fora de l’Estat.

A les Corts Espanyoles es va entrevistar amb diversos diputats per veure si donaven suport a la proposició no de llei presntada pel BNG en què reclamaven al govern que tingui en compte les literatures gallega, basca i catalana als seus programes i pressupostos. També es va reunir amb el director general del Ministeri de Cultura, Rogelio Blanco, on es va concloure que els faríem arribar els projectes concrets de les nostres associacions. Posteriorment, informa que va saber que existeix una partida pressupostària de cultura destinada a ACE, Asociación Colegial de Escritores de España. És evident que el sr. Blanco sap de les nostres associacions, però per a ells, l’únci interlocutor és ACE. Hem de veure si al projecte de pressupostos per al 2012 hi ha una partida per a les nostres associacions. Com que estarem amb pressupostos progrrogats amb motiu de les eleccions de novembre d’enguany, el que hem de fer és insistir a través dels diputats sensibles per tenir una partida pressupostària.

3. De cara a projectes de futur, el president comenta que hem de continuar insistint amb l’Instituto Cervantes i amb el Ministeri de Cultura. Quant a activitats, comenta una possible trobada d’escriptores de les tres literatures.
Guillem-Jordi Graells recorda el compromís inicial de la federació que era que a cada activitat d’una certa envergadura hi hagués presència de membres de les altres associacions. L’AELC ha enviat socis seus a la trobada sobre literatura oral de Lugo i a la de joves escriptors a A Coruña. És evident que aquests tipus d’activitats van a la baixa a causa de les disminucions pressupostàries de la federació.
Finalment, el president recorda que és important la presència d’escriptors de les tres llengües a les trobades, sobretot per donar a conèixer aquesta realitat als periodistes.

4. Guillem-Jordi Graells informa que EIE i AELG són membres de l’EWC, European Writers Council, però com que no van assistir a la darrera assemblea, informa breument del que allí passà. Ell no ha renovat com a membre de l’executiva, l’assemblea va desestimar la proposta de la junta, defensada per ell mateix, de no limitar a dos el nombre de vots per estat. El cas espanyol, en què hi ha quatre associacions (les tres de Galeusca, a més d’ACEC, Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, però no ACE), també es dóna a d’altres països, les associacions dels quals no estan d’acord amb la limitació de vots de l’EWC. Planteja la possibilitat que les tres associacions ens donem de baixa de l’EWC i que ingressem com a Federació Galeusca, per així pagar una sola quota.  Caldrà contactar amb la presidenta, finlandesa, que està d’acord amb la proposta de suprimir la limitació de vots, i amb d’altres associacions que hi estiguin a favor per fer pressió i aconseguir que la pròxima assemblea ho aprovi. De tota manera, considera important ser a l’EWC per saber el que passa en relació amb les decisions i reglamentacions europees.

5
. El president comenta la proclamació del manifest de Poblet de 1984, ara fa 27 anys, i proposa un nou manifest per aquest 2011, que els president de cada associació passen a llegir en els respectius idiomes. (veure annex)

6. El president lliura l’emblema de la presidència a Ander Iturrioz, qui serà president els pròxims dos anys. El nou president agraeix el càrrec i adverteix de les dificultats que ens esperen, tant en el marc estatal com europeu.
L’assemblea s’acaba a dos quarts de dues del migdia.

El secretari
Lluís Hansen