Bases dels Premis Cavall Verd

1) El jurat ha de premiar dues obres editades en format de llibre imprès: una obra de poesia original (Premi Josep M. Llompart) i una de traducció poètica (Premi Rafel Jaume)

2)
Les obres han d'haver estat publicades durant l’any anterior al de la concessió del premi, un acte que tindrà lloc, preferentment, durant el primer trimestre de l’any.

3) Els jurats rebran els llibres que els remetin les editorials que ho desitgin. Tanmateix, cal que tenguin en compte, en la mesura que sigui possible, la totalitat d'obres publicades. Si algun membre del jurat coneix una obra que no hagi tramès l'editorial i considera que hauria de ser tinguda en compte pel jurat, ho podrà comunicar als altres membres abans de la reunió de deliberació.

4) No es poden premiar reedicions, antologies ni obres completes, amb l'excepció de les antologies d'obres o autors inèdits o les antologies traduïdes, que sí podran ser tingudes en consideració per a l’obtenció del guardó. En aquest sentit, cal tenir en compte que:
a) Si són obres que abans no havien estat publicades en llibre (revistes, internet...) es consideraran com una primera edició i podran ser premiades.
b) Si unes obres completes inclouen un poemari inèdit, aquest es podrà premiar.

Cronologia dels Premis Cavall Verd