Núms. 1 i 2

1998.
Revista de reflexió i pensament editada per l'AELC. El número doble 1 i 2 està dedicat a les Literatures mexicanes i conté articles de Sergio Pitol, Jesús Morales, Carlos Montemayor, Juan Gregorio Regino, Francesc Ligorred i Carlos Guzmán.

SUMARI (Cliqueu el títol per llegir l'article)

1. Sergio Pitol: Globalisation and linguistic customs houses. [English]
    Globalització i duanes lingüístiques.

2. Jesús Morales Bermúdez: The words we love so much. [English]
    Les paraules tan estimades per nosaltres.

3. Carlos Montemayor: Mexican literature beyond the spanish language. [English]
    La literatura mexicana més enllà de la llengua espanyola.

4. Juan Gregorio Regino: The process of development in contemporary indigenous literature. [English]
    El procés de desenvolupament de la literatura indígena contemporània.

5. Francesc Ligorred Perramon: Contemporary mayan literature of the Yucatán peninsula (writers, genres and publications). [English]
    Literatura maia contemporània de la península del Yucatán (autors, gèneres i publicacions).

6. Carlos Guzmán Moncada: Words of the Old Man Opòton: the problem of the other/ The other as a problem. [English]
    Paraules d'Opòton el vell: el problema de l'altre / l'altre com a problema.