Celebració de l'Any Costa i Llobera

Pollença

La presentació de l’acte a serà Can Costa. Després, hi haurà un diàleg al Club Pollença sobre Costa i Llobera amb Maria Antònia Perelló Femenia i Gabriel de la S.T. Sampol, moderats per Sebastià Perelló. Per acabar, es farà una lectura de poemes de Costa i Llobera amb intervencions musicals de Jaume Reus.

Miquel Costa i Llobera (Pollença, 1854 – Palma, 1922) Poeta, traductor, orador i prosista. A mig camí entre el segle XIX i XX és considerat una de les figures cabdals de l'anomenada Escola Mallorquina. També és una figura cabdal en l'evolució de la poesia catalana moderna. Consulta la seva pàgina d'autor