Els quarts dilluns amb Enric Sòria i Vinyet Panyella

Barcelona

A la llibreria Jaimes del carrer València. Aquest cop serà amb els poetes Enric Sòria i Vinyet Panyella.

Fotografia: coreixample.com