Estellés a Alacant. Una lectura intergeneracional

Alacant

Recital poètic dedicat a Vicent Andrés Estellés amb motiu del centenari del naixement del poeta. Se celebra dins la Plaça del Llibre d'Alacant a càrrec de Victòria Cremades, Irene Mira i Lliris Picó amb la col·laboració del cantautor Natxo Gironès.

La Plaça del Llibre se celebra del 16 al 18 de febrer de 2024 d'11 a 14 h i de 17 a 21 h (diumenge fins les 14 h) a la Plaça Sèneca. Consulta el programa complet

Aquesta activitat està organitzada per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l'Institut d’Estudis Catalans, Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant i La Cívicar. Compta amb el suport de CEDRO i de la Institució de les Lletres Catalanes.