Homenatge a Antonina Canyelles

Palma 

Homenatge a la poeta amb Noèlia Díaz Vicedo, Àngels Cardona, Aina Ferrer, Jèssica Ferrer, Glòria Julià, Maria Victòria Secall, Aina Riera, Apol·lònia Serra, Laura Torres Bauzà i l'autora.

L'AELC col·labora en aquesta activitat.