La literatura catalana i les literatures ibèriques: influències, recepció i traducció

Barcelona

L’objectiu d’aquest seminari, vinculat al grup de recerca consolidat “Traducció, Recepció i Literatura Catalana” (UPF), és analitzar la literatura catalana del període 1970-2022 des de la perspectiva de les relacions amb les altres literatures ibèriques (gallega, portuguesa, basca, asturiana i castellana). El seminari permetrà de posar en relació diverses recerques en curs sobre la traducció entre les literatures ibèriques, les seves mútues influències i la seva recepció. El seminari no només comptarà amb especialistes en estudis ibèrics, estudis de traducció, literatura comparada i teoria de la literatura, sinó també amb llibreters, editors i traductors.

Les jornades seran el 15 i 16 de desembre a la UPF.

Consulta el programa