Poetes per la República

Empúries

Mostra de poesia, música, arts i cultura popular del col·lectiu Poetes per la Repúbica.

Serà a l'Àgora Grega d'Empúries.