Poetry Slam Barcelona

Barcelona

Creació a partir de la paraula i l'escena al CCCB.

Més informació