Presentació 'Anatòlia o el viatge de fer i desfer trunyelles' d'Apol·lònia Serra

Barcelona

Presentació del poemari de l'autora a l'Espai Mallorca de Barcelona.