Presentació 'La Kora i el Griot' i 'Totopos, Mole y Mezcal' de Conxita Tarruell

Alacant
La presentació anirà a càrrec d'Antonia Marco Pérez.