Presentació 'Totopos, Mole y Mezcal' de Conxita Tarruell