Autors i Autores

Marià Aguiló
1825-1897

Coberta del llibre Escriptors i erudits contemporanis.

Articles

 • CARBONELL, Jaume: "El cançoner popular de Catalunya retrobat", L'Avenç (Barcelona), núm. 149, 1991, p. 18-22.
 • FORTEZA, Thomàs: "En Marian Aguiló y Fuster", La Llumanera (Nova York), núm. 59, 1880, p. 1.
 • GUISCAFRÈ, Jaume: "Prefaci", dins El rondallari Aguiló. Barcelona: P.A.M., 2008, p. 5-98.
 • JORBA, Manuel:"La poesia entre 1859 i 1880", dins Riquer-Comas-Molas, Història de la literatura catalana . Barcelona: Ariel, vol.7, 1986, p. 163-180.
 • MAS I VIVES, Joan: "Introducció", dins Poemes inicials . Barcelona:P.A.M., 1990, p. 5-48.
 • MASSÓ TORRENTS, J. : En Marian Aguiló i Fuster Discurs necrològic. Barcelona: "l'Avenç", 1898.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "Marià Aguiló, col·lector de cançons populars", dins Actes del 5e. Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes . Barcelona: P. A.M., 1980, p. 287-324.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "La poesia popular i la Renaixença", CAPLLETRA (Barcelona), núm. 5, 1988, p. 51-71.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "L'obra del Cançoner Popular de Catalunya, avui", Llengua i Literatura (Barcelona), núm 5, 1992-1993, p. 739-751.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "Marià Aguiló, precursor d'Antoni M. Alcover", Lluc (Palma de Mallorca), núm. 790, 1996, p. 26-28.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "Marià Aguiló i la descoberta de la poesia popular", RANDA (Barcelona), núm. 40, 1997, p. 51-70.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "Marià Aguiló, entre la poesia i l'erudició" dins Escriptors i erudits contemporanis. Segona Sèrie . Barcelona: P.A.M., 2001, p.9-36.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "L'obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques", Llengua i Literatura (Barcelona), núm. 14, 2003, p. 549-561.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "Els viatges folklòrics de Marià Aguiló", dins Escriptors i erudits contemporanis. Tercera Sèrie . Barcelona: P.A.M., 2003, p. 9-53.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: "Marià Aguiló, mentor i amic de Jacint Verdaguer", Anuari Verdaguer (Vic) , núm. 14, 2006, p. 157-199.
 • MORENO, Marga : "Aspectes de la vida i l'obra de Marià Aguiló", Avui-Cultura (Barcelona), 1990, 24 de novembre, p. 11.
 • PUNTÍ I COLLELL, Joan: "Marian Aguiló i Fuster", dins Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials.Vol II . Barcelona, 1928, p. 13-60.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Els poemes inicials de Marià Aguiló", Serra d'or (Barcelona), núm. 387, 1992, p. 63-64.
 • SERRA I PAGÈS, Rossend: "En Marian Aguiló, folklorista", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. XII, 1925, p.257-283.
 • SOLÀ, Joan: "Aguiló, un altre gegant", Avui-Cultura (Barcelona), 1997, 30 d'octubre, p. 7.
 • TOMÀS, Margalida: "Marià Aguiló i els Jocs Florals de Barcelona, 1859-1875 (I)", RANDA (Barcelona), núm. 5, 1977, p.136-162.
 • TOMÀS, Margalida: "Marià Aguiló i els Jocs Florals de Barcelona, 1859-1875 (II)", RANDA (Barcelona), núm 6, 1977, p. 118-151.
 • TOMÀS, Margalida: "Introducció", dins Obra en prosa. Barcelona: P.A.M., 1988, p. 5-32.
 • TOMÀS, Margalida: "Estudi introductori", dins Foc follets. Tarragona: Arola Editors, 2006, p. 9-47.
 • VÉLEZ, Pilar: "El "revival" neogòtic en la bibliofília vuitcentista: Marià Aguiló i Fuster", L'Avenç (Barcelona), núm. 98, 1986.