Autors i Autores

Antoni M. Alcover
1862-1932

Coberta del llibre Un home de combat, de Francesc de Borja Moll.

Estudis sobre l'autor

 • CASASSAS FIGUERES, Enric:"Pedreres", El Pais.Quadern(Barcelona), núm 1.284, 2008, p.11.
 • DOLS, Nicolau: "Antoni M. Alcover de dins estant", Lluc(Palma de Mallorca), núm. 837, 2004, p.54-56.
 • GIMENO, Lluís: Mossèn Alcover i les comarques centrals del territori lingüístic. Barcelona: Curial-PAM, 2004.
 • GRIMALT, Josep A.: "La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a introducció a llur estudi", Randa (Barcelona), núm. 7, 1978, p. 5-30.
 • GUISCAFRÈ, Jaume: "Una bibliografia de les edicions i les traduccions de les rondalles de mossèn Alcover", Randa (Barcelona), núm. 38, 1996, p. 151-221.
 • GUISCAFRÈ, Jaume; PICORNELL, Antoni: Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003.
 • JANER MANILA, Gabriel: Com una rondalla: Els treballs i la vida de mossèn Alcover. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1996.
 • JULIÀ I MUNÉ, Joan: "La tasca gramatical d'Antoni M. Alcover", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 16, 2005, p. 155-204.
 • LLULL MARTÍ, Antoni: Bruixat per la lengua (Mossèn Antoni M. Alcover). Palma de Mallorca: Sa Nostra, 2001.
 • LLULL MARTÍ, Antoni- GELABERT MIRÓ, M. Magdalena:"El Dicionari d'expressions lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines d'En Jordi des Racó", Lluc (Palma de Mallorca), núm. 866, 2008, p. 37-39.
 • MARCH NOGUERA, Joan: Mossèn Alcover i el món de la ciència. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2001.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: Antoni M. Alcover i la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserat, 1985.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: Escriptors i erudits contemporanis.Tercera Sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003, p. 157-243.
 • MOLL, Francesc de B.: Un home de combat (Mossèn Alcover). Palma de Mallorca: Moll-Raixa, 1962.
 • MOLL, Francesc de B.: Aspectes marginals d'un home de combat (Mossèn Antoni M. Alcover). Barcelona: Curial, 1983.
 • OBIOLS, Isabel: "L'Acover-Moll, de sa calaixera a Internet", El País.Quadern (Barcelona), núm. 1025, 2003, p.8.
 • ORIOL, Carme: "Antoni M. Alcover, col·lector i escriptor de rondalles", Serra d'or (Barcelona), num. 501, 2001, p. 48-50.
 • PEREA, Pilar: Complements a la flexió verbal en els dialectes catalans. Dotze quaderns de camp d'Antoni M. Alcover. Barcelona:Curial-PAM, 1999.
 • PEREA, Pilar: "Introducció", dins Antoni M. Alcover:Dietaris de les eixides (1900-1902). Barcelona: PAM, 2001, p. 5-31.
 • PEREA, Pilar: "Antoni M. Alcover i la lexicografia catalana", Serra d'Or (Barcelona), núm. 497,2001, p.23-27.
 • PEREA, Pilar:"Les obres completes d'Antoni M. Alcover", Serra d'Or (Barcelona), núm. 533, 2004, p. 54-55.
 • PEREA, Pilar: A. M. Alcover, dialectòleg, gramàtic, polemístic. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.
 • PEREA, Pilar: Tomàs Forteza i Antoni M. Alcover. Història d'una amistat (1880-1898). Palma de Malorca: Moll, 2007.
 • PEREA, Pilar: Antoni M. Alcover a les Valls d'Àneu (1906-1921). Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 2009.
 • VENY, Joan: Antoni M. Alcover i Sureda. Semblança biogràfica. Barcelona: IEC, 2000.