Autors i Autores

Sebastià Alzamora

Articles

 • [s.s.]: «Sebastià Alzamora, Apoteosi del cercle», Catalan Writing (Barcelona), núm. 15, desembre 1997, p. 68.
 • ABRAMS, Sam: «Haurem de caminar per tornar a casa», Caràcters (València), núm. 28, juny 2004, p. 14.
 • ALONSO, Vicent: «Benvinguda polèmica», L'Espill (València), núm. 12, hivern 2002, p. 62-70.
 • ARDOLINO, Francesco: «Per què parleu?», Avui. Cultura (Barcelona), 4 de setembre de 2003, p. 18.
 • ARDOLINO, Francesco: «Què volen aquesta gent?: Notes personals al marge de l’antologia Imparables», Serra d'Or (Barcelona), núm. 539, novembre 2004, p. 40-42.
 • AULET, Jaume: «Els anomenats "imparables" i els esforços per a la construcció d'un moviment literari», dins L'escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: L'Avenç, 2006, p. 348-363.
 • CABRÉ, Jaume: «L'esperança és això», Avui. Cultura (Barcelona), 18-de març de 2004, p. 19.
 • CABRÉ, Jaume: «Sobre els imparables», Avui (Barcelona), 19-VII-2003, p. 18.
 • CANYES, Albert: «Sebastià Alzamora, La pell i la princesa», Els Marges (Barcelona), núm. 76, primavera 2005, p. 127-128.
 • CASTAÑO, Manuel: «Intents de renovació», El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona), 23 de gener de 2003, p. 24.
 • CASTAÑO, Manuel: «Nihilisme de sofà», El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona), 7 de juliol de 2005, p. 9.
 • CASTELLS, Carme: «Sebastià Alzamora durà a Palma la seva novel·la de "joc literari"», Diari de Balears (Palma de Mallorca), 26 de febrer de 1999, p. 2.
 • COMES, Melcior: «Furor novel·lesc», Caràcters (València), núm. 34, gener 2006, p. 18.
 • DUARTE i MONTSERRAT, Carles: «Generacions literàries: Els Imparables», El País. Quadern (Barcelona), núm. 1.059, 26-II-2004, p. 5.
 • FARRÉS JUNYENT, Ernest: «Kilies, mulas y mescal», La Vanguardia. Libros (Barcelona), 7 de setembre de 2001, p. 6.
 • GOMILA, Andreu: «El malestar», Avui. Cultura (Barcelona), 4 de març de 2004, p. 12.
 • GUERRERO, Manuel: «La alienación moral», La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 106, 30 de juny de 2004, p. 12.
  GUILLAMON, Julià: «Accidente en la cantera», La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 139, 16 de febrer de 2005, p. 8.
 • GUILLAMON, Julià: «La poesía de la queja», La Vanguardia. Culturas (Barcelona), 23- de juny de 2004, p. 11.
 • GUILLAMON, Julià: «Un hermetismo demasiado precioso», La Vanguardia. Libros (Barcelona), 10 de maig de 2002, p. 10.
 • HERNÀNDEZ, Pau Joan: «Entre la geometria i l'equilibri poètic», Avui. Cultura (Barcelona), 19 de juny de 1997, p. 6.
 • I.P./J.N.: «La novel·la Sara i Jeremies de Sebastià Alzamora s'alça amb el Ciutat de Palma», Diari de Balears (Palma), 21 de gener de 2002, p. 43.
 • ISERN, Joan Josep: «Alzamora: ara sembla que sí», Avui. Cultura (Barcelona), 24 de febrer de 2005, p. 10.
 • JULIÀ, Lluïsa: «Sebastià Alzamora, L'extinció», Serra d'Or (Barcelona), núm. 478, octubre 1999, p. 131.
 • LLAVINA, Jordi: «La instrucció del narcisisme», Avui. Cultura (Barcelona), 19 de juny de 1997, p. 6.
 • LLORCA, Vicenç: «Retorn als morts», El Temps (València), núm. 522, 20 de juny de 1994, p. 87.
 • LLORCA, Vicenç: «Sebastià Alzamora, La pell i la princesa», Serra d'Or (Barcelona), núm. 549, setembre 2005, p. 64.
 • LLORCA, Vicenç: «Sebastià Alzamora, Rafel», Serra d'Or (Barcelona), octubre 1994, p. 52.
 • LLORT, Lluís: «Contra els poetes», Avui. Cultura (Barcelona), 11 de desembre de 2003, p. 20.
 • MATEU, Melcion: «Una enorme metàfora», Avui. Cultura (Barcelona), 11 d'octubre de 2001, p. 12.
 • OBIOLS, Isabel: «Sebastià Alzamora, escritor y ganador del Premio Josep Pla: "La literatura catalana ha despreciado la fábula en benficio de la crónica"», El País (Barcelona), 8 de gener de 2005, p. 30.
 • OLLÉ, Manel: «Les històries que ens triem», L'Avenç (Barcelona), núm. 302, maig 2005, p. 56-57.
 • PAGÈS, Vicenç: «Fluids i culpa», El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona), 21 d'abril de 2005, p. 12.
 • PALOL, Miquel de: «El dia dels poetes», Avui. Cultura (Barcelona), 18 de novembre de 2003, p. 39.
 • POL, Helena: «Conversar de lletres», Avui. Cultura (Barcelona), 24 de setembre de 1998, p. 15.
 • PONS i PONS, Damià: «Pels itineraris de l'adolescència d'en Sebastià Alzamora: Poetes joves mallorquins», El Mirall (Palma), núm. 68, maig-juny 1994, p. 71-74.
 • PONS i PONS, Damià: «Sebastià Alzamora, a la recerca de l'excel·lència», Serra d'Or (Barcelona), núm. 533, maig 2004, p. 43.
 • PUIGDEVALL, Ponç: «Un gest excessiu», El País. Quadern (Barcelona), núm. 1.107, 3 de març de 2005, p. 5.
 • R.M./I.O.: «El 'imparable' Sebastià Alzamora gana el Pla con una novela histórica y fantàstica», El País (Barcelona), 7 de gener de 2005.
 • RICO, Manuel: «La mula que nos lleva», El País. Babelia (Barcelona), núm. 667, 4 de setembre de 2004, p. 9.
 • RIPOLL, Josep M.: «Sebastià Alzamora, El benestar», Serra d'Or (Barcelona), núm. 531, març 2004, p. 49-50.
 • ROMERA, Marc: «Les ambicions», El País. Quadern (Barcelona), núm. 1.061, 11 de març de 2004, p. 4.
 • SÒRIA, Enric: «Una antologia programàtica», Caràcters (València), núm. 29, octubre 2004, p. 3-4.
 • VALL, Toni: «Imparables», Avui (Barcelona), 23 d'abril de 2003, p. 31.
 • VIDAL-FOLCH, Estanislau: «El conte més grotesc», El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona), 3 de març de 2005, p. 6.