Autors i Autores

Sebastià Alzamora

Edicions

  • CASELLAS, Raimon: Els sots feréstecs [edició comentada]. Barcelona: Onda, 1997.
  • GALMÉS, Salvador: Flor de card [edició comentada]. Barcelona: Onda, 1997.
  • JANER MANILA, Gabriel: Paradís d'orquídies [introducció i notes]. Barcelona: Bromera, 2004.
  • LLULL, Ramon: Llibre d'amic i amat [edició comentada]. Barcelona: Onda, 1997.
  • METGE, Bernat: Lo somni [edició comentada]. Barcelona: Onda, 1997.
  • OLIVER, Miquel dels Sants: L'hostal de la bolla [edició comentada]. Barcelona: Onda, 1997.
  • VERDAGUER, Jacint: Rondalles [edició comentada]. Barcelona: Onda, 1997.