Autors i Autores

Josep Ballester

Algunes antologies on ha estat inclós

  • L'espai del vers jove. València: Generalitat Valenciana, 1985.
  • Ser de segle. Antologia dels nous poetes catalans [a cura de David Castillo]. Barcelona: Empúries, 1989.
  • Camp de mines. Poesia catalana al País Valencià 1980-1990 [a cura de Francesc Calafat]. València: La Guerra, 1991.
  • Noves narracions extraordinàries. València: Rotgle Edicions, 1995.
  • Raó i follia. Poetes catalans del segle XX [a cura de Déri Balázs]. Budapest: Ibisz, 1997.
  • Bengales de la fosca. Antologia de la poesia valenciana del segle XX [a cura de Josep Palomero]. Alzira: Bromera, 1997.
  • Poemes d'un segle. Poesia occidental del segle XX. Carcaixent: Edicions 69, 1999.
  • Antologia de la poesia catalana del segle XX. Pequin: 2001.
  • Caminos de la palabra. Sogorb: Fundación Max Aub, 2000.
  • Vint anys de poesia a la Universitat. Carcaixent: Edicions 96, 2000.