Autors i Autores

Josep Benet
1920-2008

Tria d'articles i col·laboracions

 • "La bandera catalana al Palau", a Orientacions, núm. 1, febrer 1945.
 • "En defensa de l'Abat Escarré" full volant clandestí. Barcelona 1 de gener 1959.
 • Inici de l'activitat com a redactor l'any 1959 amb la secció "Notes i comentaris" que comença amb Germinabit i continua, a partir del desembre del 1959 i fins al juliol del 1963 a Serra d'Or. Secció de curts articles i comentaris de temàtica molt variada.
 • "La cultura catalana: de la supervivència al redreçament" ponència presentada a les clandestines Jornades sobre la situació de la Cultura Catalana (1es: gener 1966: l'Ametlla del Vallès).
 • "Pompeu Fabra i la promoció de la cultura", discurs a la Sessió Commemorativa d'Homenatge a Pompeu Fabra (24-03- 1968: Badalona).
 • "Cronologia de la seva vida" a Centenari del naixement d'Enric Prat de la Riba. Barcelona, Fundació Carulla-Font, 1970.
 • "Notes per a una política del llibre català" a El Correo Catalán, Supl. especial "Cinc-cents anys del llibre català", 30 nov. 1974.
 • "Francesc Cambó" a L'excursionisme a Catalunya. Barcelona, Fundació Carulla-Font, 1975, p. 15.
 • "La Setmana Tràgica" a Episodis de la història de Catalunya. Barcelona, Edicions 62, 1975, p. 441-474.
 • "Gabriel Alomar i l'autonomia" conferència. Estudi Lul·lià de Palma de Mallorca, 26 oct. 1977, a Nous Horitzons, núm. 47-48, 1978.
 • "L'Abat Escarré i Catalunya" conferència pronunciada al Col·legi d'Advocats de Barcelona a l'Acte Commemoratiu del desè aniversari de la mort de l'Abat Aureli M. Escarré, 23 oct 1978.
 • "Comiat i esparança" a Avui, 10 abril 1979.
 • "Les memòries de Cambó: un mirall trencat" a Serra d'Or, II èp., any 23, núms. 262-263, juliol-agost 1981, p. 11-13.
 • "La muerte de un presidente" a El Periódico, 14 oct. 1990, p. 8.
 • "Mi Ramón Piñeiro" Vigo, Galaxia, 1991.