Autors i Autores

Prudenci Bertrana
1867-1941

En Rossinyol que jo he tractat.


En ocasió de complir-se el quart aniversari de la mort de santiago Rossinyol, va ésser inaugurat al Parc Montjuïc el monument que perpetua la memòria de l'insigne artista. Amb aquest oportunitat el pulcre prosista Prudenci Bertrana va llegir una conferència a la sala d'actes de la Institució del Teatre.
(Sinopsi)