Autors i Autores

Mercè Canela

Coberta del llibre Norena da basoa?.

A l'èuscar

  • Norena da basoa? [De qui és el bosc?]. Donostia: Euskal Liburu eta Kantuen Argitaldaria, 1981; 1982. (Trad. Joxan Ormazábal)
  • Utinghami lainotako errege [Utinghami, el rei de la boira]. Donostia: Euskal Liburu eta Kantuen Argitaldaria, 1981. (Trad. Arantxa Sarriegi)
  • Esku patez eguzkia eta besteax i larga [A una mà el sol i a l'altra la lluna]. Barcelona: Argos-Vergara, 1983. (Trad. Josu Landa)
  • Llargi beteko globoak [Globus de lluna plena]. Barcelona: Argos-Vergara, 1983. (Trad. Josu Landa)