Autors i Autores

Teresa Duran

Selecció d'articles

  • LLUCH, Gemma: "Teresa Duran", Caràcters (València), núm. 16, juny 2001, p. 38.
  • MAÑÀ, Teresa: "Teresa Duran, 'A les fosques'", Faristol (Barcelona), núm. 10-11, març 1991, p. 70-71.
  • MARTÍ i BERTRAN, Pere: "Teresa Duran, 'Àlbum i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants'", Revista de Catalunya, núm. 234, desembre 2007, p. 131-133.
  • SERRANO, Rosa: "Teresa Duran, 'Pona Miralls'", Faristol (Barcelona), núm. 12, març 1992, p. 52.