Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Coberta del Llibre dels àngels.
Sant Miquel segons el frontispici del Llibre dels àngels, en l'edició de l'any 1494.
Recto de la primera plana d'un manuscrit del Llibre dels àngels copiat el 1418 (Barcelona, Biblioteca del seminari diocesà).

Llibre dels àngels

Tractat d'angelologia escrit a València i dedicat a mossèn Pere Artés. Obra escrita per posar al dia el culte als àngels, estendre'n la devoció, criticar els vicis dels seus contemporanis i divulgar els principis de la moral i de l'ètica cristianes. Aquesta és l'obra més divulgada, llegida, traduïda (al castellà, francès, llatí i flamenc) de totes les obres d'Eiximenis, i la que s'imprimeix més vegades. A més de la impressió per part de Joan Rosembach el 21 de juny de 1494, hi ha la de Pere Miquel, realitzada a Barcelona el 4 de setembre de 1494.