Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Gravat d'una edició francesa del Llibre dels àngels.

Obra

Prosa

Estudis sobre l'autor/autora