Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Coberta de Regiment de la cosa pública.

Regiment de la cosa pública

Obreta que forma part del Dotzè de Lo Crestià, capítols 357 al 395, però escrita abans de 1384, data en què els Jurats de València, a qui dedica l'obra, li abonen el preu d'una còpia. La idea d'Eiximenis és predicar l'amor a la comunitat i el servei a la "cosa pública", els fonaments dels quals són la concòrdia entre els homes, el respecte i l'observància de les lleis, així com la fidelitat als consells savis. En aquesta obra és evident la influència de Sant Agustí.