Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Cercapou

Breu tractat de devoció que acaba amb un de confessió sacramental suposadament inspirat en la Vita Cristi de Ludolf el Cartoixà, escrit en forma de diàleg que serveix als fidels per fer un examen de consciència. No se'n sap la data de composició, encara que potser és escrit entre finals del segle XIV i principis del XV. Hi ha una edició de 1957, a la Biblioteca Nacional de Madrid, que amb el nom de Cercapou conté gairebé totes les obres d'Eiximenis.