Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Coberta del llibre Àngels e demonis, editat per Sadurní Martí.
Coberta del llibre Prosa, a cura de Xavier Renedo i Sergi Gascon.
Coberta de Llibres, mestres i sermons, a cura de David Guixeras i Xavier Renedo.
Coberta del llibre Com usar bé de beure e menjar, a cura de Jorge J.E. Gracia.
Coberta del llibre De sant Miquel Arcàngel, a cura de Curt Wittlin.
Coberta de Lo libre de les dones, en l'edició de Frank Naccarato.

Obra en edicions modernes

 • "De la temor de Déu", dins Colección de documentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragón. Barcelona: Documentos Literarios, 1959.
 • "Doctrina compendiosa" [Pròsper de Bofarull i Mascaró (ed.)], dins Colección de documentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragón. Barcelona: Documentos Literarios, 1857, p. 311-93.
 • Àngels e demonis [Sadurní Martí (edició i comentaris)]. Barcelona: Quaderns Crema, 2003.
 • Art de bé morir. Barcelona: Societat Catalana de Bibliòfils, 1905.
 • Cercapou [Giuseppe Sansone (cur.)]. 2 vol. Barcelona: Barcino/Fundació Jaume I, 1957-58. (2a ed., 1989)
 • Com usar bé de beure e menjar: Normes morals contingudes en el Terç del Crestià [Jorge J.E. Gracia (introducció i edició)]. Barcelona: Curial, 1977. (2a ed., 1983)
 • Consells i faules [Antoni Bulbena i Tosell (ed.)]. Barcelona: La Académica, 1904.
 • Contes i faules [Marçal Olivar (text, introducció, notes i glossari)]. Barcelona: Barcino, 1925. (2a ed., 1980; 3a ed., 1987)
 • De sant Miquel Arcàngel: El quint tractat del "Libre dels àngels" [Curt Wittlin (introducció, edició i apèndixs)]. Barcelona: Curial, 1983.
 • Doctrina compendiosa [P. Martí de Barcelona (text i anotació)]. Barcelona: Barcino, 1929. (2a ed., 1988)
 • Dotzè llibre del Crestià [Curt Wittlin (et al.) (cur.)]. 2 vol. Girona: Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona, 1986.
 • Estetica medievale dell'eros, della mensa, della città [Gabriella Zanoletti (cur.); Rosario Assunto (presentació)]. Milà: Jaca Book, 1986.
 • Exemples [Pilarín Bayés (dibuixos)]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 • Exemples i faules [Lluís-Anton Baulenas (versió actualitzada)]. Barcelona: Gea, 1989.
 • La societat catalana al segle XIV [Jill Webster (cur.)]. Barcelona: Edicions 62, 1967. (2a ed., 1980)
 • Llibres, mestres i sermons: Antologia de textos [David Guixeras i Xavier Renedo (curs.); Xavier Renedo (estudi introductori)]. Barcelona: Barcino, 2005.
 • Lo Crestià: Selecció [Albert Hauf (cur.)]. Barcelona: Edicions 62, 1983. (2a ed., 1994)
 • Lo libre de les dones [Frank Naccarato (ed.); Joan Coromines (dir.); Curt Wittlin i Antoni Comas (revs.); Curt Wittlin (introducció i apèndixs); August Bover i Font (glossari)]. 2 vol. Barcelona: Curial, 1981.
 • Prosa [Bernat Miró (notes i glossari)]. Barcelona: Edicions 62/Orbis, 1984.
 • Prosa [Xavier Renedo i Sergi Gascón (curs.)]. Barcelona: Teide, 1993. (2a ed., 1996)
 • Psalterium alias Laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum [Curt J. Wittlin (ed.)]. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1986. (2a ed., 1988)
 • Regiment de la cosa pública (València 1499) [Manuel Sanchis Guarner (introducció)]. València: Artes Gráficas/Societat Bibliogràfica Valenciana, 1972.
 • Regiment de la cosa pública [Albert Calderó i Cabré (selecció, pròleg i notes)]. Barcelona: Estratègia Local, 1999.
 • Regiment de la cosa pública [Antoni-Maria Sbert (pròleg)]. Ciutat de Mèxic: Edicions de la Biblioteca Catalana, 1947.
 • Regiment de la cosa pública [Facsímil, València : s.n., 1499]. València: Librerías París-Valencia, 1991.
 • Regiment de la cosa pública [Gabriella Zanoletti (ed.)]. Siena: Cantagalli, 1986.
 • Regiment de la cosa pública [P. Daniel de Molins de Rei (text, introducció, notes i glossari)]. Barcelona: Barcino, 1927. (2a ed., 1980)
 • Regles de bona criança en menjar, beure e servir bé a taula, tretes de "Lo Terç del Crestià" del P.M. Fr. Francesch Eiximeniç (segle XIVè) [Joseph Balari Jovany (ed.)]. Barcelona: Fidel Giró, 1889.
 • Scala Dei: Devocionari de la reina Maria [Curt Wittlin (ed.); Elisabet Ràfols (versió al català modern)]. Barcelona: Publicació de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 • Terç del Crestià [P. Martí de Barcelona i P. Feliu de Tarragona (eds.)]. 3 vol. Barcelona: Barcino, 1929-32.
 • Tractat de confessió ordenat per lo molt Reverend Mestre Eximeniç com a complement a la art de bé morir [Antoni Bulbena i Tosell (ed.)]. Barcelona: Stampa Elzeviriana, 1906.
 • Tractat de luxúria. Capítols trets de "Lo terç del Crestià", Ms. inèdit en lo XIVen segle, compost per lo molt reverend Mestre Francesch Eiximéniç.. Barcelona: Stampa Elzeviriana, 1906.
 • Tractat del Regiment dels Prínceps e de Comunitats [Antoni Bulbena i Tosell (ed.)]. Barcelona: La Académica, 1904.